خط ها| Lines

می دانم که خطوط همیشه من را درگیر خود می کنند. چه وقتی سطح بسته ای بسازند چه اینکه هم جهتی یا برخوردشان با یکدیگر را نشان می دهند.

ادامه خواندن خط ها| Lines

مسئولیت اجتماعی ما در برابر بچه ها

قصه ای که می خواهم بنویسم از طبیعت گردی امروزمان شروع می شود اما ماجرا به مسئولیت اجتماعی می انجامد.

طبیعت گردی

امروز صبح، جمعه ۱۳ اردیبهشت ۹۸، با یک تصمیم ناگهانی راهی سوباتان تالش شدیم. کوله ها را برداشتیم. بساط ناهار را جور کردیم و دوتایی (خودم و همسرم) بعد از مشخص کردن مسیر روی گوگل راه افتادیم. از رشت به سوباتان. کمی جستجو کردم. چند نتیجه اول حول نوشته های آژانس های مسافرتی و تور های دریاچه نئور تا سوباتان می چرخید. حوصله نکردم و بیشتر نخواندم. که اگر خوانده بودم اشتباهی شاید از جاده «مریان» سر در نمی آوردیم.

ادامه خواندن مسئولیت اجتماعی ما در برابر بچه ها

بعد از مهاجرت به رشت

نه ماه دوندگی برای خرید زمین دلخواه در نزدیکی رشت در محیطی به شعاع ۴۰ کیلومتر حول رشت در دی ماه ۹۷ نتیجه داد.

ادامه خواندن بعد از مهاجرت به رشت

امیدواری یا ناامیدی اجتماعی

چرا این پیش فرض یا حتی دلهره برای ورود به یک اداره وجود دارد که نکند دست از پا دراز تر یا بدتر از آن، دست به سر شده از آن اداره بیرون بیاییم؟

ادامه خواندن امیدواری یا ناامیدی اجتماعی