بعد از مهاجرت به رشت

نه ماه دوندگی برای خرید زمین دلخواه در نزدیکی رشت در محیطی به شعاع ۴۰ کیلومتر حول رشت در دی ماه ۹۷ نتیجه داد.

ادامه خواندن بعد از مهاجرت به رشت

امیدواری یا ناامیدی اجتماعی

چرا این پیش فرض یا حتی دلهره برای ورود به یک اداره وجود دارد که نکند دست از پا دراز تر یا بدتر از آن، دست به سر شده از آن اداره بیرون بیاییم؟

ادامه خواندن امیدواری یا ناامیدی اجتماعی